Boka tid online eller ring

Öppettider
Måndag – Torsdag kl. 9:00 – 18:00
Fredag kl. 09.00 – 17.00
Lunchstängt:
Måndag – Fredag kl. 12.00 – 13.00

Telefon
08-20 56 51
Boka tid online


Amalgamsanering

Amalgam innehåller kvicksilver och var den absolut vanligaste fyllningen vid tandläkarbesök förr. Kvicksilver som läcker från amalgam tas upp i kroppen och ställer till en hel del hälsoproblem som varierar kraftigt från person till person. Många märker inte av några nämnvärda problem medan andra drabbas mycket hårt. Därför väljer många att ta bort gamla lagningar av amalgam. Du kan också vilja ta bort ditt amalgam av estetiska skäl.

Symptom på kvicksilverförgiftning

Symptomen på amalgamförgiftning är många, men tidiga symptom kan bland annat vara onormal trötthet, värk, försämrat närminne och koncentrationssvårigheter. Temperaturväxlingar, svettningar, kronisk feber eller influensaliknande symtom, överkänslighet och allergier, bihåle- och urinvägsinfektioner som kommer oregelbundet. Cirka 80 procent blir enligt flera undersökningar bättre eller helt bra från många olika symptom efter en sanering.


Så går en sanering till

Hos oss är du i trygga händer! Vi kan försäkra dig om att våra tandläkare är kompetenta inom området och att kliniken har den extra skyddsutrustningen som behövs för att genomföra en säker sanering.

  • En sanering kan vara påfrestande för kroppen, även om den är korrekt utförd. Därför ska du som patient påbörja en antioxidantbehandling cirka en månad innan saneringen.
  • En röntgenbild tas av dina tänder för att lokalisera alla fyllningar. En behandlingsplan görs och du får ett kostnadsförslag.
  • En halvtimme innan saneringen rekommenderas att du dricker ett glas vatten som blandas med en dospåse aktiv kol (finns att köpa på apoteket) som i sin tur binder kvicksilver.
  • Under processen borras så stora bitar som möjligt ut för att minska risken för frisättning av kvicksilverångor. Vi använder extra säkerhetsutrustning med punktsug och friskluftsmask. Sedan ersätts amalgamet med fyllningar som är kända för att inte ge allergier.
  • Ett dygn efter saneringen rekommenderas att du dricker ytterligare en dos aktivt kol.

Särskilt tandvårdsstöd

Du har idag vissa möjligheter att få kostnaden för en amalgamsanering betald av landstinget till vanlig sjukvårdstaxa. Sedan den 1 januari 1999 har landstinget betalningsansvaret för viss tandvård av de patienter som reagerar avvikande mot dentala material. Landstinget prövar om saneringen av dina tänder skall få göras till samma patientavgifter som gäller inom öppen hälso- och sjukvård. Du kan alltså, under vissa förutsättningar, få tandvård inom ramen för högkostnadsskyddet. Vi informerar dig vid första besöket om hur du ska gå till väga.